Oprava havarijního stavu TT v délce 600m v úseku od ul. Ostravská po mostní objekt Bělohorská spočívala v odstranění kolejí a kolejového lože a vybudování nového svršku  z kolejí S49. Součástí díla byla i úprava VO a nový tramvajový přejezd z betonových panelů BRENS v živičné úpravě. Doba provádění: 03-04/2024. Investor: Dopravní podnik města Brna, a.s.