Dnem 23.4.2024 byly práce na objektu TT ukončeny zkušební jízdou tramvaje Dopravního podniku města Brna. Vlastní práce byly započaty vložením kolejové spojky 1.7.2023. Jednalo se o kompletní výměnu tramvajového tělesa vč. sanace podloží. Tramvajová trať zůstala téměř ve stávající poloze, pouze byla upravena osová vzdálenost kolejí. Práce byly striktně koordinovány s výstavbou okolních objektů stavby městského okruhu. Investor: „Společnost VMO Tomkovo náměstí“ (FIRESTA Fišer, OHLA ŽS, Metrostav DIZ)