Předmětem tohoto díla bylo odstranění havarijního stavu ocelové konstrukce koleje v hale ED ve vozovně Medlánky. Finální pochůzí plochy byly tvořeny ocelovými rošty a dřevěnou podlahou. Doba provádění: 4 měsíce. Investor: Dopravní podnik města Brna, a.s.