Rekonstrukce tramvajové tratě v délce cca 60m. Povrch nové odhlučněné koleje je proveden v živičné úpravě. Kolejnice NT3 jsou připevněny na panelech DZP.

Doba realizace: 1.8.2010 – 31.8.2010, Cena díla bez DPH: 4,674 mil. Kč., Investor: DPmB, a.s., Hlinky 151, 656 46  Brno