Most dl. 7,86 m byl založen na mikropilotách jako jednopodlažní, rámový, ŽB s horní mostovkou, šikmý v prostorové přímé. Doba provádění: 07 – 11/2011. Investor: ŘSD ČR, správa Zlín.