V prosinci 2022 byly práce na obnovení TT v ul. Osová v Bohunicích a na výstavbě nové TT ke Kampusu MU ukončeny a předány investorovi. Tramvajová trať v délce  534m, která navíc zahrnovala 408m kolejových výhybek, byla zakončena novým výstupním terminálem u FN Brno Bohunice pěti zastávkami MHD s bezbariérovou úpravou celkové plochy 1205m2. Kryt TT v zastávkách je tvořen z betonové dlažby plochy 403m2 a na dvou kusých kolejích plochy 1798m2 je kryt asfaltový.  Investor: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.