Oprava chodníkových ploch a ploch pro parkování vozidel v délce 179 m a oprava přilehlé opěrné zdi o celkové délce 40m. Doba provádění: 90dnů.  Investor: Brněnské komunikace a.s.