Rekonstrukce zahrnovala – jednotná kanalizace DN300-600 z KT v celkové délce 380 m, 35ks kanalizačních přípojek DN200, vodovod DN80 z TLT v celkové délce 342 m, 10ks vodovodních přípojek dl.60 m, obnova konstrukčních vrstev komunikace a chodníků o celkové ploše 5050 m2. Doba provádění: 08/2016 -11/2017. Investor: Brněnské vodárny a kanalizace a.s. a Brněnské komunikace a.s.