Stavba předána investorovi – Brněnské vodárny a kanalizace.s. Bylo provedeno 728m kanalizace z KT DN400 vč. 110 domovních přípojek a 1023m vodovodních řadů z TL DN80-400 vč.117 ks domovních přípojek . Součástí díla byla i kompletní obnova komunikačních vrstev s novým asfaltovým povrchem o ploše 5271m2.