Oprava vodovodních řadů DN 100 z TLT včetně 80 ks domovních přípojek. Součástí byla i oprava povrchů komunikací a chodníků – v ul. Podbabská celoplošná z asfaltového krytu, v ul. Sychrov a Kouty celoplošně z betonové zámkové dlažby. Investor: Brněnské vodárny a kanalizace a.s.